Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Irak": 4 hesłow namakał


Irak Bagdad
hornjoserbsce
Irak (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Prědnja Azija
Iraker
hornjoserbsce
Irakčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Irak
Irakerin
hornjoserbsce
Irakčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Irak
irakisch
hornjoserbsce
irakski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Irak