Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Ghana": 4 hesłow namakał


Ghana Accra
hornjoserbsce
Ghana (stat)
kontinent
Afrika
stat/region
zapadna Afrika
Ghanaer
hornjoserbsce
Ghanačan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Ghana
Ghanaerin
hornjoserbsce
Ghanačanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Ghana
ghanaisch
hornjoserbsce
ghanaski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Afrika
stat/region
Ghana