Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Guayana": 2 hesłow namakał


Bergland von Guayana
hornjoserbsce
Guayanski hórski kraj (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
Venezuela, Guayana, Surinam
Französisch-Guayana
hornjoserbsce
Francoska Guayana (krajina)
kontinent
Amerika
stat/region
Francoska