Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Samisch": 2 hesłow namakał


Samisch
hornjoserbsce
samišćina (rěč)
tež
samiska rěč; samšćina; samska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Norwegska, Šwedska, Finska
samisch
hornjoserbsce
samiski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
samski
kontinent
Europa
stat/region
Norwegska, Šwedska, Finska