Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Estland": 2 hesłow namakał


Estland Tallinn
hornjoserbsce
Estiska (stat)
tež
Estniska
kontinent
Europa
stat/region
sewjerna Europa, Baltikum
estländisch
hornjoserbsce
estniski (adjektiwiska wotwodźenka)
tež
estiski
kontinent
Europa
stat/region
Estiska