Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa

wuslědk za"Island": 5 hesłow namakał


Island Reykjavik
hornjoserbsce
Islandska (stat)
kontinent
Europa
stat/region
sewjerny Atlantiski ocean
Isländer
hornjoserbsce
Islandźan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Islandska
Isländerin
hornjoserbsce
Islandźanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Islandska
isländisch
hornjoserbsce
islandski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Islandska
Isländisch
hornjoserbsce
islandšćina (rěč)
tež
islandska rěč
kontinent
Europa
stat/region
Islandska