Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Kanal": 17 hesłow namakał


Ärmelkanal Straße von Dover
hornjoserbsce
Doverski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska, Wulka Britaniska
Dortmund-Ems-Kanal
hornjoserbsce
Dortmundsko-emski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elbe-Havel-Kanal
hornjoserbsce
Łobjo-habolski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elbe-Lübeck-Kanal
hornjoserbsce
Łobjo-Lübeckski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Elbe-Seitenkanal
hornjoserbsce
Łobjowy pobóčny kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Ems-Jade-Kanal
hornjoserbsce
Emsko-jadeski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Großer Kanal
hornjoserbsce
Wulki kanal (kanal)
kontinent
Azija
stat/region
China
Karakumkanal
hornjoserbsce
Karakumski kanal (kanal)
kontinent
Azija
stat/region
Turkmenistan
Küstenkanal
hornjoserbsce
Pobrjóžny kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Main-Donau-Kanal
hornjoserbsce
Mohano-dunajski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Mittellandkanal
hornjoserbsce
Srjedźokrajny kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Mosambik-Kanal Straße von Mosambik
hornjoserbsce
Mosambikski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Afrika
stat/region
Mosambik, Madagaskar
Nord-Ostseekanal
hornjoserbsce
Sewjerno-baltiskomórski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Oder-Havel-Kanal
hornjoserbsce
Wódro-habolski kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Oder-Spree-Kanal
hornjoserbsce
Wódro-sprjewiny kanal (kanal)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Panamakanal
hornjoserbsce
Panamaski kanal (kanal)
kontinent
Amerika
stat/region
Panama
Suezkanal
hornjoserbsce
Suezski kanal (kanal)
tež
Sueski kanal
kontinent
Afrika
stat/region
Egyptowska