Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Katar": 4 hesłow namakał


Katar Doha
hornjoserbsce
Katar (stat)
kontinent
Azija
stat/region
Katar
Katarer
hornjoserbsce
Katarjan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Azija
stat/region
Katar
Katarerin
hornjoserbsce
Katarjanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Azija
stat/region
Katar
katarisch
hornjoserbsce
katarski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Azija
stat/region
Katar