Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Saar": 5 hesłow namakał


Saar
hornjoserbsce
Saar (rěka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Saarland
hornjoserbsce
Posaarska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Saarländer
hornjoserbsce
Posaarčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Saarländerin
hornjoserbsce
Posaarčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
saarländisch
hornjoserbsce
posaarski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska