Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"Sierra": 3 hesłow namakał


Östliche Sierra Madre
hornjoserbsce
Wuchodna Sierra Madre (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
Mexiko
Sierra Nevada
hornjoserbsce
Sierra Nevada (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
USA
Westliche Sierra Madre
hornjoserbsce
Zapadna Sierra Madre (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
Mexiko, USA