Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa, dr. Sonja Wölkowa

wuslědk za"Schwerin": 3 hesłow namakał


Schwerin
hornjoserbsce
Schwerin (město)
tež
Zwěrin
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Schwerin
hornjoserbsce
Schwerin (hłowne město)
tež
Zwěrin
kontinent
Europa
stat/region
Mecklenburgsko-Předpomorska → Němska
Schweriner See
hornjoserbsce
Schwerinski jězor (jězor)
tež
Zwěrinski jězor
kontinent
Europa
stat/region
Němska