helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
R0003965-casopisowyregal.100063-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta


Serbja su narodna mjeńšina bjez swójskeho stata. Jich sydlenski rum je Łužica, region na juhowuchodźe Němskeje, w direktnym susodstwje a z wuskimi stykami k Čěskej a Pólskej.

Žadanja za narodnej njewotwisnosću mjez Serbami, kotrymž praji so tež Wendojo, so wot 19. lětstotka sem posylnjeja. "Swoboda kiwa" rěka spočatk 1919 z wulkej nadźiju, jako so europska zemjepisna karta po skónčenju Prěnjeje swětoweje wójny znowa rjaduje.

Wustajeńca prezentuje wjeršk serbskich narodnych prócowanjow mjez swětowymaj wójnomaj. Při tym stajane prašenja za kolektiwnym samopostajowanjom, za tolerancu a wurunanjom zajimow mjez mjeńšinu a wjetšinu su do dźensnišeho aktualne.

15 taflow wustajeńcy je dospołnje dwurěčne (hornjoserbsce, němsce). Wudospołnjeja je ćišćane delnjoserbske, čěske, pólske a jendźelske přewodniki.

Wustajeńca je so 20. apryla digitalnje wotewrěła, w ramiku nowinarskeho termina.

Medijowa zdźělenka wot 20.4.21 składnostnje prezentacije wustajeńcy
Tematiske rjadowanje wustajeńcy a informacije wo zastupjenych archiwach a bibliotekach

Druzy wo wustajeńcy:
 • Swoboda kiwa/Die Freiheit winkt . Telewizijny přinošk we Wuhladku we wusyłanju dnja 8. meje 2021 (w MDR mediatece hač do meje 2022)
 • Die sorbische Hoffnung auf Versailles. Vom Traum der Unabhängigkeit der Minderheit aus der Lausitz erzählt die neue Ausstellung des Sorbischen Instituts. Die Fragen von damals sind bis heute aktuell. Wozjewjene w: Sächsische Zeitung, dnja 20. apryla 2021
 • "Die Freiheit winkt" : Selbstbestimmte Zukunft für die Sorben. Wozjewjene w: DIE ZEIT, dnja 20. apryla 2021
 • "Die Freiheit winkt!" : Schau im Sorbischen Museum. Wozjewjene w: Die Welt, dnja 20. apryla 2021

Pućowanje wustajeńcy 2021:
 • 20. apryla do 18. junija 2021, Serbski muzej Budyšin
 • 1. awgusta do 6. septembra 2021, Kamjentny dom Budyšin
 • 7. do 27. septembra 2021, Serbski institut, Budyšin
 • 28. septembra do 7. nowembra 2021, SLUB , Drježdźany
 • 9. nowembra 2021 do 16. januara 2022, Energijowa fabrika, Hórnikecy

W lěće 2022:
 • januar – měrc: Łužiski seminar, Praha
 • apryla – junij: Wokrjesny archiw, Mladá Boleslav
 • julij – september: muzej města Duchcov w Čěskej republica
 • měšćanska biblioteka Warnoćicy (so přihotuje)

Wupožčenje:
Pućowacu wustajeńcu Serbski institut zajimowanym zjawnym zarjadnišćam rady wupožča. Transport a montažu přewza zasadnje zarjadnišćo, kotrež sej wustajeńcu wupožči. Naprašenja prošu na:
15 taflow wustajeńcy měrja přeco 200x80 cm. Tafle móža so jako třiróžki abo jako leporelo zestajeć. Doporučimy za wustajeńcu městno wot něhdźe 45 m². Za transport dosaha minivan abo mały bus. Za to so tafle a trěbny material za montažu (inkl. nawod) do štyrjoch stabilnych kistow kładu.

Zaćišće pućowaceje wustajeńcy w Serbskim muzeju w Budyšinje

Za wšitke fota płaći © Serbski institut, 2021
Eindruck von der im Sorbischen Museum Bautzen aufgebauten Wanderausstellung Die Freiheit winkt! - Blick von der Empore in den Saal
Eindruck von der im Sorbischen Museum Bautzen aufgebauten Wanderausstellung Die Freiheit winkt! - Blick von der Empore in den Saal, zwei Mitarbeiter schauen sich die Tafeln an
Eindruck von der im Sorbischen Museum Bautzen aufgebauten Wanderausstellung Die Freiheit winkt! - Blick von der Seite auf die Tafeln
Eindruck von der im Sorbischen Museum Bautzen aufgebauten Wanderausstellung Die Freiheit winkt! - Blick von der Seite auf die Tafeln
Dr. Jana Piňosová und Dr. Friedrich Pollack vom Sorbischen Institut stehen links und rechts neben der Tafel mit dem Titelmotiv im Saal des Sorbischen Museums
Dr. Jana Piňosová vom Sorbischen Institut blättert neben der Tafel mit dem Titelmotiv in einem gedruckten Begleitheft (Guide) zur Ausstellung
Beim Aufbau der Ausstellung im Sorbischen Museum Bautzen (Im Bild zu sehen sind die Macher der Ausstellung, 1. Reihe: Dr. Jana Piňosová und Dr. Friedrich Pollack, 2. Reihe: Isabell Bischoff und Dirk Laube von Hinz & Kunst, Braunschweig)

Spěchowanje:
Projekt je so spěchował wot Ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu kraja Braniborskeje, wot Sakskeho statneho knježerstwa, wot Němsko-čěskeho fondsa přichoda/ Česko-německý fond budoucnosti a wot Załožby za serbski lud, kotraž dóstawa lětnje přiražki z dawkowych srědkow na zakładźe hospodarskich planow, wobzamknjenych wot Němskeho zwjazkoweho sejma, Krajneho sejma Braniborskeje a Sakskeho krajneho sejma.

Zarjadowanja & nowosće

» přehlad zarjadowanjow
» medijowe zdźělenki
» wokolnik - přizjewjenje
» Twitterujemy pod @serbskiinstitut
Prošu hlejće tež na našu netiketu.

W čitarni biblioteki a archiwa: šćěpjenje abo wuststrowjenje plus negatiwny test

Za wužiwanje dźěłoweho městna w čitarni biblioteki a archiwa prosymy, tučasnje w domje płaćiwe postajenja wobkedźbować. Wo našim hygienowym koncepće a wuměnjenjach wužiwanja wobhońće so pod rubriku biblioteka & archiw .

Swoboda kiwa! Serbja a mjeńšinowe prašenje po 1918

Nowa pućowaca wustajeńca Serbskeho instituta - dalše informacije

„Sorbisch? Na klar.“

Kampanja Sakskeho statneho ministerstwa za wědomosć, kulturu a turizm za image serbšćiny.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN