Štyrirěčna krajina: Wjacerěčne kubłanje w konteksće strukturneje změny we Łužicy

termin: 25.01.2022 10:00 Uhr
Městno zarjadowanja: online

přednošk dr. Reginy Gellrichoweje, wjednicy Sakskeho krajneho zarjada za zažne susodnorěčne kubłanje, w ramiku slědźerskeho ćežišća Žiwjenske wašnja we Łužicy 21. lětstotka