Cover von  Słowjanske spisowne rěče a medije / Slawische Schriftsprachen und Medien / Славянские языки и срeдства мaссовой информaции Mjezynarodna konferenca Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow

Słowjanske spisowne rěče a medije / Slawische Schriftsprachen und Medien / Славянские языки и срeдства мaссовой информaции

Mjezynarodna konferenca Komisije za słowjanske spisowne rěče při Mjezynarodnym komiteju slawistow
Wud.: Jana Šołćina, Božo Ćorić
Wud. Jana Šołćina, Božo Ćorić

208 stronow. A5-brošura

ISBN: 978-3-9816961-2-7
Płaćizna: 5,00 €
lěto wudaśa: 2015

wjelikosć: 0.28 MB
wjelikosć: 0.1 MB
wjelikosć: 0.14 MB
wjelikosć: 0.23 MB