Kito Lorenc. Personalna bibiliografija - Personalbibliographie

Franc Šěn

164 stronow. A5-brošura

ISBN: 978-3-9816961-5-8
Płaćizna: 8,00 €
Lěto wudaśa: 2018

Inhalt

Składnostnje sympozija k spominanju na Kita Lorenca dnja 22. měrca 2018 w Budyšinje je wušoł w nowo-wuhotowanym Małym rjedźe Serbskeho instituta zešiwk „Kito Lorenc. Personalna bibliografija“. Je to pomocny srědk za wšěch, kiž chcedźa so intensiwnišo z dźěłom a tworjenjom spisowaćela zaběrać. Bibliografija wobsahuje na tysac zapiskow z dźěłami a přełožkami awtora. Pjeć stow zapiskow pokazuja na wozjewjenja wo nim, kaž nastawki a recensije. Nimo registra mjenow skići bibliografija tež zapis něhdźe tysac basni Kita Lorenca. Bibliografiju zestajał je dr. Franc Šěn, bywši sobudźěłaćer Serbskeho instituta.


wjelikosć: 0.02 MB
wjelikosć: 1.43 MB
wjelikosć: 0.25 MB