Cover von  Einflüsse des Deutschen auf die grammatische Struktur slawischer Sprachen Internationale Konferenz des Sorbischen Instituts 14.─15. 10. 2011 in Cottbus/Chóśebuz

Einflüsse des Deutschen auf die grammatische Struktur slawischer Sprachen

Internationale Konferenz des Sorbischen Instituts 14.─15. 10. 2011 in Cottbus/Chóśebuz
wud. Sonja Wölkowa, Hauke Bartels

239 stronow, brošura

ISBN: 978-3-7420-2343-8
Płaćizna: 29,90 €
lěto wudaśa: 2015

Wopśimjeśe

Glědajucy na geografiske rozšyrjenje jo nimšćina za słowjańske rěcy jadna z nejwažnjejšych kontaktowych rěcow. Wóna njejo jano w słowoskłaźe, ale teke w gramatiskich systemach wjelerake slědy zawóstajiła. Rowno toś ten naslědku pómjenjony aspekt stoj w zachadnych lětźasetkach w pśiběrajucej měrje w fokusu kontaktneje linguistiki. W nazymju lěta 2011 su se w Chóśebuzu we wobłuku wědomnostneje konference Serbskego instituta slawisty z Nimskeje, Pólskeje, Českeje, Šwicarskeje, Kroatiskeje a Słowjenskeje toś tej temje pśiwobrośili. Pśedlažecy zběrnik spśistupnijo wětšynu pśinoskow z teje konference. W nich wobswětluju se na wšaku wašnju mechanizmy, faktory a wustatkowanja wliwa nimšćiny na słowjańske rěcy. Na jadnom boce pśespytujo se z pomocu pśirownowanja wšakich kontaktowych situacijow statkowanje wšakorakich rěcnych a zwenkarěcnych wuměnjenjow na konkretne wuformowanje interferencowych zjawow, na drugem boce stoj w srjejźišću systematizěrowanje typiskich efektow nimsko-słowjańskego rěcnego kontakta resp. detailěrowane wopisanje jadnotliwych kontaktowych inowacijow na gramatiskem pólu na zakłaźe korpusowych pśespytowanjow.
Pśedlažecy zwězk póbitujo nowe dopóznaśa na pólu sorabistiki a slawistiki a jo teke pśinosk ke kontaktnolinguistiskemu diskursoju.


wjelikosć: 0.15 MB
wjelikosć: 0.14 MB
wjelikosć: 0.19 MB