Górnoserbska kśesćijańska literatura (spiwarske, módlitwy, agendy, katechismus a dr.)

cas:
17. lětstotk
SKA-signatura:
SKA, MS VI 18 A

cas:
1675
SKA-signatura:
SKA, MS VI 16 B

cas:
1680 (1752-1757)
SKA-signatura:
SKA, MZb XIII 2 A

cas:
1680 (1752-1757)
SKA-signatura:
SKA, MZb XIII 2 B

cas:
1829
SKA-signatura:
SKA, MZb 9 A

SKA-signatura:
SKA, MS XXXVII 7 B
Bemerkungen:
(Hendrich Krygar)

SKA-signatura:
SKA, MS XXXVII 7C
Bemerkungen:
(Hendrich Krygar)

cas:
19. Jh.
SKA-signatura:
SKA, MS VI 27 G

cas:
1879
SKA-signatura:
SKA, ISL XXIII 5 E

cas:
wok. 1910
SKA-signatura:
SKA, MS VI 17 B

SKA-signatura:
SKA, MS VI 22 C

cas:
wok. 1750
SKA-signatura:
SKA, MS VII 1 D

cas:
zachopjeńk 19. lětstotka
SKA-signatura:
SKA, MS VI 22 A

SKA-signatura:
SKA, MS VI 22 B

cas:
18. lětstotk
SKA-signatura:
SKA, MZb XIII 14 C

cas:
18. lětstotk
SKA-signatura:
SKA, MZb XIII 14 D

cas:
(1794-1873)
SKA-signatura:
SKA, MZb XIII 13 A

cas:
1838
SKA-signatura:
SKA, ISL XXIII 6 B

cas:
wok. 1850
SKA-signatura:
SKA, MS VII 1 P

cas:
1896
SKA-signatura:
SKA, MS VII 1 W

cas:
wok. 1900
SKA-signatura:
SKA, MS VI 24 E

cas:
(1617)
SKA-signatura:
SKA, ZM XXXV 34 M

cas:
wok. 1658
SKA-signatura:
SKA, MS VI 21 D

cas:
kóńc 19. lětstotka
SKA-signatura:
SKA, MS XLVIII 2 D

cas:
wok. 1790
SKA-signatura:
SKA, MS VI 27 B

cas:
1687
SKA-signatura:
SKA, MS VI 27 B

cas:
1742
SKA-signatura:
SKA, MS VI 18 B

cas:
18. lětstotk
SKA-signatura:
SKA, MS VI 18 C

cas:
(1878)
SKA-signatura:
SKA, MS VI 18 D

cas:
(1825)
SKA-signatura:
SKA, MS VI 22 E

cas:
(1846)
SKA-signatura:
SKA, MZb XIII 22 B

cas:
1846
SKA-signatura:
SKA, MZb XIII 23 A

cas:
1846
SKA-signatura:
SKA, MZb XIII 23 B

cas:
1818
SKA-signatura:
SKA, MS VI 27 F
Bemerkungen:
Nabožne pojednanje, rozwučenje abo modlitwy

cas:
1862-1889
SKA-signatura:
SKA, MZb XIII 22 C