Fotografiske zběrki z wobstatkow SKA

Digitalna prezentacija wubranych wobrazowych zběrkow z wobstatka Serbskego kulturnego archiwa jo nastała w zgromadnem źěle z Nimskeju fototeku w Drježdźanach (Sakska krajna biblioteka – Statna a uniwersitna biblioteka Drježdźany).

Zběrka Serbskego instituta wopśimjejo až doněnta styri źělne wobstatki:

  • Ludowědna zběrka něgajšnego Instituta za serbski ludopyt
  • Portrety z katolskich Serbow (zběrka carte-de-visite wót Jana Meškanka)
  • Łužyska ludo- a krajowěda 1954–1956 (zběrka Arnošta Černika)
  • Źělne zawóstajeństwo casnikaŕskego fotografa Kurt Heine.

Woni se zjadnośiju gromadu z wótpowědnymi wobrazami z Nimskeje fototeki do tamneje kolekcije „Serbska kultura / Sorbische Kultur“ a su za pytanje pśigótowane. Wobrazy ze SKA z toś teje kolekcije su mimo togo na portaloma Sachsen.digital/Sammlungen a Deutsche digitale Bibliothek pśistupne.

Kolekcija „Sorbische Kultur“ w Nimskej fototece