Sorbisches Institut in Bautzen © Marleen Schindler (2022)
Budyšin
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Dwórnišćowa 6
02625 Budyšin
+49 3591 4972-0
+49 3591 4972-14

Chóśebuz
Wótnožka za dolnoserbske slěźenja
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Augusta Bebelowa dróha 82
03046 Choćebuz
+49 355 48576-482
+49 355 48576-494

Wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Pśi Grodowej cerkwi 2
03046 Choćebuz
+49 355 486448-0
Foto von  Joanna Szczepańska, M.A.

Joanna Szczepańska, M.A.

wědomostna sobudźěłaćerka, Choćebuz

e-mail: joanna.szczepanska@serbski-institut.de


ProjektyPublikacije (wuběr)

  • Dolnoserbske mjenja | Niedersorbische Namen – serwis internetowy poświęcony dolnołużyckim nazwom własnym. Popularyzacja wiedzy na temat języka mniejszościowego w dwujęzycznym środowisku, in: Onomastica LXVI (2022), S. 329-340
  • Kobiety w życiu publicznym i rodzinie. Opinie Polaków i stan faktyczny w świetle badań socjologicznych (Frauen im öffentlichen Leben und in der Familie. Polen Meinungen und die Fakten im Lichte der soziologischen Forschung), in: Societas/Communitas nr 2(6) 2008, S. 147-164 (Mitautorin: Mariola Piszczatowska)
  • Opinie i Diagnozy nr 6. Opinia społeczna o sytuacji kobiet w Polsce (Meinungen und Diagnosen Nr. 6. Die öffentliche Meinung über die Situation der Frauen in Polen), CBOS, Warszawa 2007 (und weitere)
  • Praca jako wartość (Die Arbeit als Wert), in: K. Zagórski, M. Strzeszewski (Hrsg.) POLSKA – EUROPA – ŚWIAT. Opinia publiczna w okresie integracji, CBOS, Warszawa 2005, S. 253-258 (Mitautor: Michał Wenzel)
  • Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (Die nationale Identität der Polen und die Wahrnehmung der nationalen und ethnischen Minderheiten in Polen), komunikat z badań CBOS, Warszawa 2005 (und weitere)