Blühender Apfelbaum auf einer Streuobstwiese in der Lausitz © SI (2022)
Budyšyn
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Dwórnišćowa 6
02625 Budyšyn
+49 3591 4972-0
+49 3591 4972-14

Chóśebuz
Wótnožka za dolnoserbske slěźenja
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
+49 355 48576-482
+49 355 48576-494

Wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.
Pśi Grodowej cerkwi 2
03046 Chóśebuz
+49 355 486448-0
Foto von Joanna Szczepańska , M.A.

Joanna Szczepańska , M.A.

wědomnostna sobuźěłaśerka, Chóśebuz

e-mail: joanna.szczepanska@serbski-institut.de


Wobłuki źěłabnosći

 • tekstowy korpus dolnoserbšćiny
 • dolnoserbske swójske mjenja


ProjektyVita

 • 1994 do 2004 studium polonistiki na Waršawskej uniwersiśe
 • 1999 do 2008 Centrum Badania Opinii Społecznej (Centrum slěźenja měnjenjow) we Waršawje
 • 2012 do 2015 Źěłanišćo za serbske kubłańske wuwijanje Chóśebuz
 • wót 2014 Chóśebuska wótnožka Serbskego instituta; projektowa sobuźěłaśerka


Publikacije (wuběrk)

Online-publikacije a online-wuslědki projektow

Nastawki

 • Dolnoserbske mjenja | Niedersorbische Namen – serwis internetowy poświęcony dolnołużyckim nazwom własnym. Popularyzacja wiedzy na temat języka mniejszościowego w dwujęzycznym środowisku, w: Onomastica LXVI (2022), S. 329-340
 • Kobiety w życiu publicznym i rodzinie. Opinie Polaków i stan faktyczny w świetle badań socjologicznych (Žeńske we zjawnem žywjenju a we familiji. Měnjenja Pólakow a faktiski staw we swětle sociologiskich pśespytowanjow), w: Societas/Communitas nr 2(6) 2008, b. 147-164 (sobuawtorka: Mariola Piszczatowska)
 • Opinie i Diagnozy nr 6. Opinia społeczna o sytuacji kobiet w Polsce (Měnjenja a diagnozy nr. 6. Zjawne měnjenja wó situaciji žeńskich w Pólskej) CBOS, Warszawa 2007 (a dalšne)
 • Praca jako wartość (Źěło ako gódnota), w: K. Zagórski, M. Strzeszewski (wud.) POLSKA – EUROPA – ŚWIAT. Opinia publiczna w okresie integracji, CBOS, Warszawa 2005, b. 253-258 (sobuawtor: Michał Wenzel)
 • Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce (Narodna identita Pólakow a zawupytnjenje narodnych a etniskich mjeńšynow w Pólskej), komunikat z badań CBOS, Warszawa 2005 (a dalšne)