Serbske filmowe krajiny. K stawiznam Serbow w DEFA-filmje

Slědźenske połoženje k temowemu wobłukej “Serbski film / Serbske temy w filmje” je dotal wosebje prekerne. Tež w diskursu wo němskich filmowych stawiznach a němskim filmowym namrěwstwje so Serbja jenož lědma jewja. Publikaciski projekt zaběra so tuž z tutym dezideratom. W kooperaciji ze załožbu DEFA, filmowym wědomostnikom dr. Andyjom Räderom (uniwersita w Rostocku) a filmowču Grit Lemke nadźěła so zběrnik, kotryž so serbskemu filmowanju kaž tež wuznamej tutoho medija za Serbow mjez 1946 a 1990 wěnuje. Chronologisce rozrjadowany wobswětla wón wuwiće a wosebitosće filmowstwa w Serbach a předstaja wažnych filmowcow a wažne filmowče.
Interviewy z časowymi swědkami kaž tež dwě DVDji wudospołnjeja zwjazk. Wozjewjenje je za 2022/23 planowane.


Wuslědki

Publikacija:

Grit Lemke / Andy Räder (wud.): Sorbische Filmlandschaften. Serbske filmowe krajiny, Berlin: Bertz + Fischer 2024. (= rjad spisow DEFA, w kooperaciji ze Serbskim institutom)

 

Nawod projekta: Susanne Hozyna
Na projekće wobdźěleni: Theresa Jacobsowa, Robert Lorenc, Juliane Rehnoltowa, Denise Schallenkammerowa