Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa

wuslědk za"Alpen": 3 hesłow namakał


Alpen
hornjoserbsce
Alpy plt (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Němska, Awstriska, Francoska, Šwicarska, Liechtenstein, Monaco, Słowjenska, Italska
Alpenvorland
hornjoserbsce
Podalpski kraj (krajina)
tež
předkraj Alpow
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Julische Alpen
hornjoserbsce
Julijske Alpy (horiny)
kontinent
Europa
stat/region
Słowjenska, Italska