Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja Pohončowa

wuslědk za"Anden": 6 hesłow namakał


Anden
hornjoserbsce
Andy (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
Južna Amerika
Brandenburg Potsdam
hornjoserbsce
Braniborska (dźělny stat)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Brandenburg
hornjoserbsce
Brandenburg (město)
tež
Branibor
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Brandenburger
hornjoserbsce
Braniborčan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
Brandenburgerin
hornjoserbsce
Braniborčanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska
brandenburgisch
hornjoserbsce
braniborski (adjektiwiska wotwodźenka)
kontinent
Europa
stat/region
Němska