Datowa banka geografiskich eksonymow

Geografiske eksonymy su mjena geografiskich objektow (na přikład rěkow, horow, krajowych mjenow, krajinow) zwonka serbskeje Łužicy. Materialowa zběrka bazuje hłownje na wupiskach z wučbnicow za geografiju 5. do 10. lětnika kaž tež ze słownikow, mjez druhim z „Němsko-hornjoserbskeho słownika noweje leksiki“, a na naprašowanjach.
Projekt je nastał w kooperaciji z Rěčnym centrumom WITAJ.

Kontakt: dr. Anja PohončowaMěniće snano


wuslědk za"von": 31 hesłow namakał


Bergland von Guayana
hornjoserbsce
Guayanski hórski kraj (horiny)
kontinent
Amerika
stat/region
Venezuela, Guayana, Surinam
Einwohner von Dschibuti
hornjoserbsce
Dźibutičan (přisłušnik luda/wobydler)
kontinent
Afrika
stat/region
Dźibuti
Einwohnerin von Dschibuti
hornjoserbsce
Dźibutičanka (přisłušnica luda/wobydlerka)
kontinent
Afrika
stat/region
Dźibuti
Golf von Aden
hornjoserbsce
Adenski golf (golf)
kontinent
Afrika
stat/region
Čerwjene morjo, Indiski ocean
Golf von Alaska
hornjoserbsce
Alaskaski golf (golf)
kontinent
Amerika
stat/region
Pacifiski ocean, južna Alaska
Golf von Bengalen
hornjoserbsce
Bengalski golf (golf)
kontinent
Azija
stat/region
južna Azija
Golf von Biskaya Biskaya
hornjoserbsce
Biskajski golf (golf)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska,Španiska
Golf von Bohai
hornjoserbsce
Bohajski golf (golf)
kontinent
Azija
stat/region
China
Golf von Gabès
hornjoserbsce
Gabèski golf (golf)
kontinent
Afrika
stat/region
Tuneziska
Golf von Guinea
hornjoserbsce
Ginejski golf (golf)
tež
Guineski golf
kontinent
Afrika
stat/region
Atlantiski ocean, zapdna Afrika
Golf von Kalifornien
hornjoserbsce
Kaliforniski golf (golf)
kontinent
Amerika
stat/region
Pacifiski ocean, USA, Mexiko
Golf von Mexiko
hornjoserbsce
Mexiski golf (golf)
kontinent
Amerika
stat/region
USA, Mexiko, Kuba
Golf von Oman
hornjoserbsce
Omanski golf (golf)
kontinent
Azija
stat/region
Arabske morjo
Hochland von Asir
hornjoserbsce
Asirska wysočina (wysočina)
kontinent
Azija
stat/region
Sawdi-Arabska
Hochland von Äthiopien
hornjoserbsce
Etiopiska wysočina (wysočina)
kontinent
Afrika
stat/region
Etiopiska
Hochland von Dekkan
hornjoserbsce
Dekkanska wysočina (wysočina)
tež
Dekkanski platow
kontinent
Azija
stat/region
Indiska
Hochland von Iran
hornjoserbsce
Iranska wysočina (wysočina)
kontinent
Azija
stat/region
Iran
Hochland von Mexiko
hornjoserbsce
Mexiska wysočina (wysočina)
kontinent
Amerika
stat/region
Mexiko
Hochland von Tibet
hornjoserbsce
Tibetska wysočina (wysočina)
kontinent
Azija
stat/region
China
Meerenge von Gibraltar
hornjoserbsce
Gibraltarski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa, Afrika
stat/region
Wulka Britaniska
Straße von Dover Ärmelkanal
hornjoserbsce
Doverski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa
stat/region
Francoska, Wulka Britaniska
Straße von Gibraltar
hornjoserbsce
Gibraltarski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa, Afrika
stat/region
Španiska, Marokko
Straße von Hormus
hornjoserbsce
Hormuski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Azija
stat/region
Iran, Oman
Straße von Kertsch
hornjoserbsce
Kerčski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa
stat/region
Ukraina, Ruska
Straße von Korea
hornjoserbsce
Korejski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Azija
stat/region
Južna Koreja, Japanska
Straße von Malakka
hornjoserbsce
Malakkaski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Azija
stat/region
Malajska połkupa, Sumatra
Straße von Mosambik
hornjoserbsce
Mosambikski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Afrika
stat/region
Mosambik, Madagaskar
Straße von Otranto
hornjoserbsce
Otrantoski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa
stat/region
Albanska, Italska
Straße von Sizilien
hornjoserbsce
Sicilski přeliw (mórski přeliw)
kontinent
Europa, Afrika
stat/region
Srjedźne morjo
Tiefland von Turan
hornjoserbsce
Turanska nižina (nižina)
kontinent
Azija
stat/region
Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan
Vereinige Staaten von Amerika Washington
hornjoserbsce
Zjednoćene staty Ameriki (stat)
kontinent
Amerika
stat/region
Sewjerna Amerika