20. měrca, Chóśebuz: “(Nje)Widobne derbstwo – Serbske wuměłstwo w zjawnem rumje Chóśebuza”

Scena na serbskich wikach
Scena na serbskich wikach
termin: 20.03.2024 14:00 - 17:00 zeger
Městno zarědowanja: Serbski institut, Wótźělenje za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit – konferencowa rumnosć, Pśi Grodowej cerkwi 2, 03046 Chóśebuz

Město Chóśebuz ma jadnorazny wobstatk serbskego wuměłstwa w zjawnem rumje. Lěc mozaiki, plastiki, sćěnowe wobraze abo studnje ze serbskimi motiwami – to kulturne derbstwo města jo za wšyknych widobne a za kuždego pśistupne.

Wótrěd za regionalne wuwiśe a mjeńšynowy šćit Serbskego instituta pśepšosyjo na pśedstajenje nejnowšeje publikacije „Walorizacija serbskego wuměłstwa w zjawnem rumje Chóśebuza“.

Zgromadnje comy móžnosći pówušonego gódnośenja a walorizacije wuměłskich objektow diskutěrowaś a wobłuki zmócnjonego zgromadnego źěła wuzbadaś.

Pó tom wótmějo se w kooperaciji z kuratorku Serbskego muzeuma, Christinu Kliemoweju, rozchójźowanje k wubranym wuměłskim objektam w centrumje města.

Pšosymy Was, se až do 15.03.2024 pód mejlku regmje@serbski-institut.de pśizjawiś.