Serbske elementy rěcneje krajiny Dolna Łužyca

Ten projekt jo jaden źěł (modul 1) wětšego projekta “Digitalny portal k serbskim a łužyskim rěcnym a kulturnym krajinam“.

“Rěcna krajina Dolna Łužyca” měni geografiski rum Dolneje Łužyce, kótaryž jo historiski zwězany ze serbskeju rěcu a źož źěł wobydlarjow powěda serbsku rěc. We wušem zmysle pak měni “rěcna krajina”ako linguistiske pomjenjenje (linguistic landscape) teke cełosć pisneje rěcy w zjawnem rumje na toflach, plakatach, wuwiskach, grafitijach atd. we wěstem regionje. Stakim su “serbske elementy rěcneje krajiny Dolna Łužyca” na jadnom boce regionalne wósebnosći serbskeje rěcy, na pśikład dialektalne fenomeny abo geografiske mjenja serbskego póchada, a na drugem boce teke tofle a wopisma ze serbskim tekstom, ako su zjawnje k wiźenju.

We ramiku projekta slěźi Serbski institut za wobyma aspektoma a stajijo zjawnosći rezultaty na digitalnem portalu k dispoziciji. We centrumje našogo slěźenja stoje pšašanja, ako maju z widobnosću serbskeje rěcy cyniś: Źo dajo serbske tofle a wopisma w zjawnem rumje? Kak wóni wuglědaju a kake funkcije maju? Do kakeje měry wótbłyšćuju powšyknu situaciju serbskeje rěcy? Z kakich motiwow worduju napórane a kak reagěruju luźe na nje?

Z wózjawjenim togo wěźenja pśipomaga ten projekt, aby rěcna a kulturelna identita Dolneje Łužyce se wukšuśiła. Mimo togo mógu rezultaty byś zasajźonk konkretnego spěchowanja serbskeje rěcy we zjawnosći a na taki part k jeje zdźaržanju pśinosowaś.

Ten projekt wordujo spěchowany wót Załožby za serbski lud ze srědnosćami Zwězkowego ministaŕstwa za nutśikowne nastupnosći a za domownju na zakłaźe wobzamknjenja Nimskego zwězkowego sejma.

Wjednistwo projekta: Hauke Bartels
Na projekśe wobźělone: Syman Blum, Evan Bleakly

Spěchowarje

Logo von
Logo von