Budyšyn
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Dwórnišćowa 6
02625 Budyšyn
+49 3591 4972-0
+49 3591 4972-14

Wótnožka Chóśebuz
Sorbisches Institut e. V. / Serbski institut z.t.

Droga Augusta Bebela 82
03046 Chóśebuz
+49 355 48576-482
+49 355 48576-494

(Slěźeński) praktikum

Serbski institut póbitujo praktikumowe městna we wšych wobłukach instituta na wobyma stojnišćoma. Pórucenje měri se wósebnje na studentki a studentow stawiznow, kulturnych a socialnych wědomnosćow, rěcywědy, bibliotekaŕstwa a informaciskich wědomnosćow kaž teke na pólu digital humanities a bliskich fachow. Pó Wašych wósobinskich znaśach a zajmach póbitujomy Wam wjelebocne a wótměnjate pólo nadawkow we wobłukach slěźenje, projektowy management, wědomnostna komunikacija a zjawnostne źěło.

Interesentki a interesenty dejali se zajmowaś za źěłowe póla Serbskego instituta. Znaśa serbšćiny abo drugich pódwjacornosłowjańskich rěcow su lěpšyna, wóni pak njejsu na kuždy pad notne wuměnjenje za pśiwześe. Was wócakuju angažěrowany team a zapśimujuce nazgónjenja w jadnorazowej, interdisciplinarnej źěłowej wokolnosći.

Praktikumy pśi Serbskem instituśe su mimo myta. Jo móžno se indiwidualnje na traśe a źěłowy cas dojadnaś.


Download wupisanja we wšakich rěcach