Wědu syriš – Statkowanje Maćice Serbskeje w 20./21. stolěśu

termin: 25.11.2022 - 26.11.2022
Městno zarědowanja: Serbski dom w Budyšynje

Pśi góźbje 175. wrośenice załoženja serbskego wědomnostnego towaristwa Maćice Serbskeje pśewjeźo towaristwo gromaźe ze Serbskim institutm interdiscplinarnu wědomostnu konferencu, na kótarejž stoj stoj źěłabnosć Maćice Serbskeje / Maśice Serbskeje w póznem 20. a ranem 21. stolěśu z wótpowědujucymi historiskimi kontekstualizěrowanjami w fokusu.

kontakt a pśizjawjenje: info@macica-serbska.de

call for papers ako pdf-ka – termin wótedaśa: 31.1.2022