Bibliotekaŕ ako fachowy wjednik (m, ž, d) Serbskeje centralneje biblioteki

Wupisanje za městno bibliotekarja (m, ž, d) ako fachowe wjednistwo Serbskeje centralneje biblioteki namakajośo na górnoserbskej wersiji toś togo boka (s. šalter za wólbu rěcy górjejce napšawo).