Znankstwa serbskeje žywjeńskeje a twarskeje kultury w Dolnej Łužycy

Južo někotare lěta zběraju a dokumentěruju se znankstwa serbskeje žywjeńskeje kultury w Dolnej Łužycy, a to jano na zakłaźe projektow tśeśich srědkow. To pótrjefijo wuměłske twórby wšakorakego razu w zjawnem rumje rowno tak, ako wósobiny we wótpowědnych jsach a městach, kenž su na wšaki part za Serbow statkowali. W kótarej měrje jo to serbske až do źinsajšnego žywe resp. jo wobwliwowało zgromadne stawizny ze Nimcami našeje regiony, se dopokažo teke z pomocu historiskich drastwinach wobrazow mj. dr. pśi woplěwanju nałogow a se wě na pólinowych mjenjow.
Z togo projekta su wurostli w běgu casa mań dalšnych nadawkow. Akle njedawno smy dojśpili, až se na pomnikowych lisćinach kraja Bramborskeje wótpowědne znankstwa ze zwiskom k serbskej kulturje teke ako take pómjenuju. K publikacijam, kenž su nastali w tom projekśe, glědajśo teke pla sobuźěłaśerjow resp. sobuźěłaśerki.

Wjednistwo projekta: Pětš Šurman
Na projekśe wobźělone: Alfred Rogan, Katja Atanasov, Tobias Preßler, Heiko Lobert