Materielne znankstwa serbskeje kultury w Dolnej Łužycy (Modul 4 projekta – Digitalny portal)

Južo někotare lěta zběraju a dokumentěruju se znankstwa serbskeje žywjeńskeje kultury w Dolnej Łužycy. To pótrjefijo na pś. wuměłske twórby wšakorakego razu w zjawnem rumje. Wšake publikacije k tomu južo pśedlažaju. Něnt pak jo cil, ceły serbski sedleński rum w Bramborskej systematiski wuslěźowaś a pón kšac pó kšacu digitalnje prezentěrowaś. To buźo teke kompatibelnje z wuslědkami k toś tej temje w Górnej Łužycy.

Wjednistwo projekta: Pětš Šurman
Na projekśe wobźělone: Alfred Rogan, Katja Atanasov, Wencke Nebatz, Tobias Preßler

Spěchowarje

Logo von
Logo von