Hornjoserbski frazeologiski słownik w interneće

Hornjoserbski frazeologiski słownik w interneće je móžnosć wužiwanja datoweje banki hornjoserbskich frazeologizmow, kotraž bě zakład za wudaće Hornjoserbskeho frazeologiskeho słownika w ćišću: Ivčenko, Anatolij; Wölke, Sonja: Hornjoserbski frazeologiski słownik / Obersorbisches phraseologisches Wörterbuch / Верхнелужицкий фразеологический словарь, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 2004, 572 S.
Zestajerka a hladarka datoweje banki je dr. Sonja Wölkowa (Serbski institut)
wot Hadama sem
`hižo dawno, hižo přeco´ | `schon seit langer Zeit´ seit Adams Zeiten

přikłady z literatury
Tu a tam znaješe tež zlutniwy hosćencar wosebity srědk, sebi z lesću swojeho wužitka hladać a hosći mjelčo třihać. To je hižo wot Hadama sem tak było. (Radlubin, Kwasarjo 187)

wróćo