Hornjoserbski frazeologiski słownik w interneće

Hornjoserbski frazeologiski słownik w interneće je móžnosć wužiwanja datoweje banki hornjoserbskich frazeologizmow, kotraž bě zakład za wudaće Hornjoserbskeho frazeologiskeho słownika w ćišću: Ivčenko, Anatolij; Wölke, Sonja: Hornjoserbski frazeologiski słownik / Obersorbisches phraseologisches Wörterbuch / Верхнелужицкий фразеологический словарь, Budyšin: Ludowe nakładnistwo Domowina, 2004, 572 S.
Zestajerka a hladarka datoweje banki je dr. Sonja Wölkowa (Serbski institut)
mokry kaž wijel
`dospołnje mokry´ | `klatschnass´ zum Auswringen nass

Wörterbuchbelege
mokry kaž wijel (Radyserb, Přisłowa 248; Radyserb, Hrona 17; NHS 2, 140)
přikłady z literatury
Zmoknychu nic jenož z napřećiwnym přiwalom, ale tež hišće z wodu swojich samsnych bowow, kiž běchu ze stróželemi z porstow pušćili. Mokri kaž wijel mydło wjezechu ... (Njechorński, Molerjo 70)

wróćo