Budyšyn - 01.12.2021

Prezentacija wucbnego filma: Co jo serbske kulturne derbstwo?

Serbski institut jo źinsa (1.12.) na youtube-kanalu wózjawił źaseśminutojski wucbny film „Co jo serbske kulturne derbstwo?”. Film se namakajo pód adresu https://youtu.be/KVVNfyCvzOw (nimska wersija) a https://youtu.be/RAfauvpYecE (dolnoserbska wersija). Oficielna premjera filma buźo witśe w ramiku online-workshopa “Kulturny a kreatiwny sektor pla mjeńšynow we transformaciji”, kótaryž trajo hyšći až do witśego (2.12). Na njom wobźěliju se wědomnostniki a wědomnostnice a praktikarje a praktikaŕki z kulturneje a kreatiwneje sceny, mjazy drugim wuměłcowce Maja Naglowa a Grit Lemkowa kaž teke wědomnostnika Johannes Staemmler (IASS Pódstupim) a Andreas Johannes Wiesand, generalny sekretaŕ Europskego instituta za pśirownujuce kulturne slěźenja (European Institute for Comparative Cultural Research).

Film jo nastał w ramiku wětšego projekta, kótaryž jo pósćony walorizaciji serbskego imaterielnego kulturnego derbstwa w nimsko-słowjańskem konteksće . Wucbny wideo jo se zgótował w lěśe 2021 we wuskem zgromadnem źěle Serbskego instituta z DOMPRO Domowinskim pśedewześim Domowina Niederlausitz Projekt gGmbH a ze serbskimi twóriśelami a twóriśelkami kultury.

Film jo myslony za wšykne, kótarež su na serbskej kulturje a rěcy interesěrowane a kśě wěcej wót wósebnosćow wěcejkulturelneje Łužyce zgóniś. Film pśiwobrośijo se pšašanju, co w źinsajšnem casu se pód “serbskim derbstwom” zwětšego rozmějo a na kakich historiskich a aktuelnych wuwiśach jo to rozměśe załožone. Wón se pódpěra na aktuelny staw kulturnowědomnostnych slěźenjow. Pśi tom njeglěda se jano do zachadnosći, ale pśedewšym teke do pśichoda. Nastanjo pšašanje, kak mógli ze serbskim derbstwom wobchadaś, aby jo nadalej žywe źaržali a wuwijali.

Krotki film pśirucyjo se ako wucbny material za kulturne kubłanje w šulach, wusokich šulach a uniwersitach, kaž teke za muzeje a domowniske śpy. Wón pak se rowno tak góźi ako informaciski material za turistiski, kulturny a kreatiwny sektor kaž teke za te, kótarež maju politisku móc.

Wucbny film Serbskego instituta “Co jo serbske kulturne derbstwo?” jo se spěchował pśez zagronitego zwězkowego kněžaŕstwa za kulturu a medije z pódpěru ministaŕstwa za wědomnosć, slěźenje a kulturu kraja Bramborska. Koncepciju a tekst su napisali dr. des. Jenny Hagemannowa, dr. Theresa Jacobsowa a dr. Ines Kellerowa, tśi wědomnostne sobuźěłaśeŕki we kulturnowědomnostnem wótźělenju Serbskego instituta. Źěkujomy se Stefan Hanušoju (SerbskiKonsum) za wizuelne wugótowanje, powědaŕce Jenny Hagemannowej (na nimski) a powědarju Gregor Kliemoju (na dolnoserbski) kaž teke Paul Geigerzähleroju, kótaryž jo za film swójo spiwanje “Ja njewěm” k dispoziciji stajił.

Interesěrowanym institucijam, tak muzealnym ako kubłańskim, pósćelomy na póžedanje link k ześěgnjenju filma z interneta. Wobrośćo se we tej nastupnosći na presse@serbski-institut.de.