Wobrośenje digitalizěrowanych dolnoserbsko-nimskich słownikow / nimski pśistup (projekt z tśeśich srědkow)

Digitalizěrowanje a nowomodelěrowanje staršych słownikow, kótarež jo se napórało we wobłuku projekta Internetowa wersija dolnoserbsko-nimskich słownikow rozšyrijo se tak, až buźo pó móžnosći wjele informacijow teke z pomocu nimskich wótpšašanjow pśistupne, na pś. pśez něźi 290.000 nimske ekwiwalenty, kótarež se w słownikach namakaju. Tak móžo se wužytk internetoweje wersije dalej bejnje pówušyś. Glědajucy na planowany historisko-dokumentěrujucy słownik dolnoserbšćiny su wósebnje slědujuce, efektiwnjejše wužywanje datow zmóžnjujuce, kšace wobźěłowanja wažne: (a) identificěrowanje a klasificěrowanje słownikowych “pśikładow”, pla kótarychž njejadna se wó same pśikłady za nałožowanje gronidła (wěcejsłowne leksemy, leksikalizěrowane participy, “schowane” lemata, idiomy atd.) a (b) optiměrowanje w słownikach pódanych nimskich ekwiwalentow za awtomatizěrowane pytanje, mj. dr. pśez cesto notne dodawanje źinsajšnego pisanja (na pś. <i>mutwillig</i> město <i>muthwillig</i>, <i>Karussell</i> město <i>Carouſſel</i>).

Wjednistwo projekta: Hauke Bartels
Na projekśe wobźělone: Marcin Szczepański, Franziska Schulze, Michael Heuer (bis 2012)

Spěchowarje

Das Projekt wurde im Rahmen einer entsprechenden Vereinbarung zwischen der Domowina – Bund Lausitzer Sorben e.V. und der Vattenfall Europe Mining AG durch Vattenfall finanziert.