Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation

Wobrośenje digitalizěrowanych dolnoserbsko-nimskich słownikow / nimski pśistup (projekt z tśeśich srědkow)

Digitalizěrowanje a nowomodelěrowanje staršych słownikow, kótarež jo se napórało we wobłuku projekta Internetowa wersija dolnoserbsko-nimskich słownikow rozšyrijo se tak, až buźo pó móžnosći wjele informacijow teke z pomocu nimskich wótpšašanjow pśistupne, na pś. pśez něźi 290.000 nimske ekwiwalenty, kótarež se w słownikach namakaju. Tak móžo se wužytk internetoweje wersije dalej bejnje pówušyś. Glědajucy na planowany historisko-dokumentěrujucy słownik dolnoserbšćiny su wósebnje slědujuce, efektiwnjejše wužywanje datow zmóžnjujuce, kšace wobźěłowanja wažne: (a) identificěrowanje a klasificěrowanje słownikowych "pśikładow", pla kótarychž njejadna se wó same pśikłady za nałožowanje gronidła (wěcejsłowne leksemy, leksikalizěrowane participy, "schowane" lemata, idiomy atd.) a (b) optiměrowanje w słownikach pódanych nimskich ekwiwalentow za awtomatizěrowane pytanje, mj. dr. pśez cesto notne dodawanje źinsajšnego pisanja (na pś. mutwillig město muthwillig, Karussell město Carouſſel).

projektowe sobuźěłaśerje: dr. Hauke Bartels (cełkowne nawjedowanje), Marcin Szczepański (koordinacija), Franciska Šulcojc , Michael Heuer

(Projekt financěrujo se we wobłuku wótpowědnego dogrona mjazy Domowinu - Zwězkom Łužyskich Serbow z.t. a Vattenfall Europe Mining AG pśez Vattenfall.)

Jubilej instituta

23.–25.11.2017: Mjazynarodna konferenca w Budyšynje

Reformacija a etniskosć. Serby, Letiske a Estniske w 16. a 17. stolěśu
» program

Marie Skłodowska-Curie Actions

Zwjazk 63 Spisow Serbskeho instituta wujšeł

Michael Richter: Deutsche Parteien in der sorbischen Oberlausitz 1945–1953.
Die politische Entwicklung in den zweisprachigen Kreisen nach dem Zweiten Weltkrieg
SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin