Produkcija a integracija zukowych datajow (informacije wó wugronjenju) do DNWja (projekt z tśeśich srědkow)

Nimsko-dolnoserbski słownik reagěrujo ako aktiwny słownik južo z wašnju leksikografiskego wopisowanja na specifiske wobstojnosći, pód kótarymiž se źinsa normalnje dolnoserbšćina wuknjo. Jaden z problemow pak jo dalej wugronjenje. Togodla ma se DNW z audio-datajami wudopołnjaś.
Zaměr projekta, ako nejžpjerwjej raz na tśi lěta załožony, jo dopołne zezukowanje dolnoserbskego rěcnego materiala, kótaryž w słowniku se namakajo. Pśi tom dej se pó kšacach nagrawaś a wózjawjaś: (a) simplicia, (b) wěcejźělne ekwiwalenty. Plan, aby se teke pśikłady zezukowali, jo se nejžpjerwjej raz wótstarcył, dokulaž njedajo se to we wobłuku pśizwólonych srědkow zwónoźiś.

Wjednistwo projekta: Hauke Bartels
Na projekśe wobźělone: Katja Atanasov, Marcin Szczepański, Fabian Kaulfürst, Jan Měškank, Franziska Schulze (bis Ende 2014)

Spěchowarje

Projekt spěchujo se pó wjelich źělach na zakłaźe dogrona mjazy Domowinu – Zwězkom Łužyskich Serbow z. t. a Vattenfall Europe Mining AG pśez Vattenfall.