Internetowy słownik dolnoserbskich pśisłowow a rěcnych wobrotow (projekt z tśeśich srědkow)

Digitalne (DNW ) abo digitalizěrowane dolnoserbske słowniki a wušej togo diwersne, na wšakich městnach publicěrowane starše zběrki dolnoserbskego słownistwa wopśimjeju kopicu (wšako kšutych) idiomatiskich wurazow a wujasnjujucych informacijow. Wóne wobroty, kótarež daju se w staršych žrědłach pó źělach jano śěžko namakaś, se w projekśe systematiski registrěruju a z pomocu XMLa tak modelěrowane, až zmóžnijo se wěcejbocny a wěsty pśistup. Internetowy słownik, ako dej se w toś tom modulu w relatiwnje krotkem casu napóraś, njerozmějo se ako dopołne wědomnostne wopisanje, ale nejžpjerwjej wósebnje ako systematizěrujuca zběrka materiala. Pśez dodawanje meta-informacijow datowemu wobstatkoju cełkownego pśedewześa a parcielne leksikografiske wopisanje (mj. dr. pśewjeźenje do standardizěrowaneje zakładneje formy kaž teke wudopołnjowanje nimskich ekwiwalentow resp., gaž taki njedajo, pósłowne pśestajenje do nimšćiny, jo toś ten projekt wažne pśedźěło za pózdźejše wědomnostno-leksikografiske wugódnośenje staršych digitalizěrowanych słownikow.

Wjednistwo projekta: Hauke Bartels
Na projekśe wobźělone: Fabian Kaulfürst, Marcin Szczepański, Katja Atanasov

Spěchowarje

Projekt financěrujo se we wobłuku wótpowědnego dogrona mjazy Domowinu – Zwězkom Łužyskich Serbow z.t. a Vattenfall Europe Mining AG pśez Vattenfall.