helper
Serbski Institut Serbski Institut Mobil
Navigation
BZ-Ch-zachod-II1111-1.100005-1.jpg
In Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) wurde in die Webseite des Sorbischen Instituts eine Vorlesefunktion für Deutsch implementiert. Leider ist eine entsprechende Technologie für die beiden sorbischen Schriftsprachen nicht verfügbar. Das Sorbische Institut ist sich dieser Problematik bewusst und sondiert zurzeit mit Partnern die Entwicklung einer entsprechenden Software. Außerdem bereiten sorbische Ausdrücke in deutschem Text der deutschen Vorlesefunktion erkennbar Schwierigkeiten. Wir bitten dafür um Verständnis, da wir nicht allein aus diesem Grund auf die sorbischen Ausdrücke verzichten möchten.

Die oben genannte Maßnahme wurde finanziert aus Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts.

SOBUDŹĚŁAĆERJO & SOBUDŹĚŁAĆERKI – po nadawkachWjednistwo/sekretariat

direktor
dr. Hauke Bartels
e-mail‎
zastupowaca direktorka
dr. Susanne Hozyna e-mail
sekretariat (Budyšin)
Regina Kindermanowae-mail/tel.: 03591/49720‎
sekretariat (Choćebuz)Svetlana Janowitze-mail/tel.: 0355/48576482

Centralne posłužby

centralne wědomostne posłužbydr. Susanne Hozyna
e-mail
wědomostna komunikacija a zjawnostne dźěło
Madlen Domašcyna
e-mail/tel.: 03591/497254
wědomostne předźěłanje datowdr. Astrid Schmiedelowae-mail
přełožkiBožena Braumanowae-mail

Wotrjad kulturne wědomosće

nawoda
dr. Friedrich Pollack (Budyšin)e-mail
wědomostni sobudźěłaćerjo/
wědomostne sobudźěłaćerki
Stephanie Bierholdtec (Choćebuz)
dr. Jean-Rémi Carbonneau (Budyšin)
Jenny Hagemanowa (Choćebuz)
dr. Susanne Hozyna (Budyšin)
dr. Fabian Jacobs (Budyšin)
dr. Theresa Jacobsowa (Budyšin)
dr. Ines Kellerowa (Budyšin)
Marcel Langer (Budyšin)
dr. Robert Lorenc (Budyšin)
dr. Lubina Malinkowa (Budyšin)
Trudla Malinkowa (Budyšin)
dr. Edmund Pjech (Budyšin)
dr. Jana Piňosová (Budyšin)
dr. Juliane Rehnolt (Budyšin)
dr. Alfred Rogan (Choćebuz)
Denise Schallenkammer (Budyšin)
Gregor Schneider (Choćebuz)
dr. Pětr Šurman (Choćebuz)
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail

e-mail
e-mail
e-mail
techniska sobudźěłaćerkaWórša Hojerowae-mail

Rěčespytny wotrjad

nawoda
dr. Hauke Bartels (Choćebuz) e-mail
wědomostni sobudźěłaćerjo/
wědomostne sobudźěłaćerki
Katja Atanasowa (Choćebuz)
dr. Richard Bigl (Budyšin)
dr. habil. Lechoslaw Jocz
dr. Fabian Kaulfürst (Choćebuz)
Juliana Kaulfürstowa (Slepo)
dr. Kito Kśižank (Choćebuz)
pd dr. Thomas Menzel (Budyšin)
Jan Měškank (Choćebuz)
dr. Anja Pohončowa (Budyšin)
dr. Jana Šołćina (Budyšin)
Marek Slodička (Choćebuz/Budyšin)
Manfred Starosta (Choćebuz)
Joanna Szczepańska (Choćebuz)
Marcin Szczepański (Choćebuz)
Gregor Wieczorek (Choćebuz)
dr. habil. Sonja Wölkowa (Budyšin)
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
techniski sobudźěłaćerMěrćin Bałcar (Budyšin)e-mail

Biblioteka & archiw (Budyšin)

nawoda Serbskeje centralneje biblio-teki a Serbskeho kulturneho archiwa
Wito Bejmak
e-mail
wjednica Serbskeho kulturneho archiwadr. Annett Brězanec e-mail/tel.: 03591/497233
dokumentowy archiw, rjadowanje, zapisowanje a hladanje wobstatkow, poradźowanje wopytowarjowMěrćin Bryckae-mail/tel.: 03591/497234
fotowy archiw, poradźowanje wopytowarjow
Marhata Deleńkowa
e-mail/tel.: 03591/497231
dochad knihow, bibliotekski katalog, słužba w čitarni, poradźowanje wopytowarjow, wupozčowanjeDoreen Kopjenece-mail/tel.: 03591/497215
wuměna spisow, bibliotekski katalog, słužba w čitarni, poradźowanje wopytowarjow, wupozčowanjeJosefina Rachelice-mail/tel.: 03591/497215
skazanki, dochad časopisow, hladanje wobstatkow, dalokowupožčowanje, zjawnostne dźěłoHanaróža Šafratowae-mail/tel.: 03591/497232
digitalizacija, wuměna spisowBeata Zyndźic
e-mail
medijowy archiwBorbora Šołćinae-mail

Zarjad (Budyšin)

nawodaMěto Benade-mail
knihiwjednicaMonika Šołćinae-mail

Zarjadowanja & nowiny

Nowy wotewrjenski čas za čitarnju

Čitarnja Serbskeje centralneje biblioteki a Serbski kulturny archiw stej srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewrjenej.
Prosymy wo přizjewjenje (telefonisce abo z mailku). Nošenje škitneho nahubnika je winowatosć.
Skazanu literaturu móžeće nadal póndźelu a wutoru wot 10 do 14 hodź. a srjedu a štwórtk wot 10 do 16 hodź. wotewzać abo wróćić.

Digitalny serwis SCB a SKA je pod rubriku biblioteka & archiw přistupny.

Twitterujemy pod @serbskiinstitut

K našemu hesłu „Wot depeše k tweetej“ za dźensniši Dźeń archiwow so derje hodźi, zo zahajimy naš kanal na twitteru:
Wotnětka budźemy tule přidatnje k informacijam na našej web-stronje a we wokolniku rozprawjeć.

Prošu hlejće tež na našu Netiquette.

„Sorbisch? Na klar.“

Sakske statne ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm je w februaru 2020 kampanju za image serbšćiny zahajiło.

Wotwodźowanje hódnotow z imaterielneho kulturneho herbstwa w němsko-słowjanskim konteksće

Zaměr je wědomostne zwěsćenje wobstatka serbskeho (imaterielneho) kulturneho herbstwa w Delnjej Łužicy a jeho digitalne spřistupnjenje.

Takle móže strukturna změna we Łužicy wot serbsko-němskeje wjacerěčnosće profitować

Dr. Fabian Jacob s je w spisach Zwjazkoweje centrale za politiske kubłanje artikl wozjewił. Spisy APuZ (Z politiki a načasnych stawiznow) so w februarskim čisle 2020 Łužicy wěnuja.

Zhromadnje z koawtorom Mětom Nowakom (referentom krajneho zamołwiteho za naležnosće Serbow w braniborskim ministerstwje za wědomosć, slědźenje a kulturu) Jacobs pokazuje, kotru přidatnu hódnotu móže serbsko-němska wjacerěčnosć strukturnej změnje we Łužicy skićić.

Marie Skłodowska-Curie Actions

SORBISCHES INSTITUT - SERBSKI INSTITUT
Bahnhofstraße/Dwórnišćowa 6
D-02625 Bautzen/Budyšin
Diese Website verwendet Cookies. In diesen werden jedoch keine personenbezogenen Inhalte gespeichert. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu Weitere Informationen
VERSTANDEN